styropian spadkowy na dachy płaskie i tarasy

Spadki dachu są konieczne dla skutecznego odwodnienia jego połaci. Warstwy spadkowe dla dachów płaskich i tarasów przygotowujemy ze styropianu i dostarczamy na budowę jako prefabrykat.
Styropianowe płyty spadkowe są techniczną i ekonomiczną alternatywą dla warstwy spadkowej wykonywanej dotychczas metodą wylewki na mokro. Zastosowanie styropianowych płyt spadkowych znacznie skraca realizację robót dekarskich.

Przygotowujemy indywidualne rozwiązania spadków dla połaci dachów i tarasów na podstawie projektu wykonawczego budynku.