ROCKWOOL DACHROCK MAX
Płyty z wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną

Zastosowanie:
• Niepalne ocieplenie stropodachów pełnych (dachów płaskich), układane bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia),
• Zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania, (np. codzienna konserwacja urządzeń zamontowanych na dachu).

Własności:
• dla gr. 40-70 mm współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,041 W/mK
• dla gr. 80-200 mm współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/mK
• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym = 1,50 kN/m3
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 50 kPa
• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 15 kPa
• stabilność wymiarów w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych ≤ 1 %
• krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia ≤ 1,0 kg/m2
• siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm dla gr. 80-200 mm ≤ 500 N
• klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrób niepalny
• oznakowanie
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 50-79 mm
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)50-TR15-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 80-200 mm


ROCKWOOL MONROCK MAX
Płyty z wełny mineralnej z wierzchnią warstwą utwardzoną

Zastosowanie:
• Niepalne ocieplenie stropodachów niewentylowanych (dachów płaskich), układane bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia),
• Zalecane do dachów standardowych, dla których nie przewiduje się specjalnych wymagań.

Własności:
• dla gr. < 80 mm współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,040 W/mK
• dla gr. ≥ 80 mm współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,039 W/mK
• obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym = 1,30 kN/m3
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa
• wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 7,5 kPa
• klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrób niepalny
• oznakowanie
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 50-79 mm
MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 80-200 mm


Adres

TERMO-DEK Spółka Jawna

ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań


E-mail

biuro(at)termodek.pl